Skiheisen Uke 9.

I uke 9 kjører vi torsdag til søndag ( 28.2. - 3.3. ) kl. 11 - 15, så fremt føret holder.

Velkommen!